Следосвобожденска София

 

 

 

Освобождението на България и обявяването на София за столица заварват града с население от около 12 хиляди души, кални и криви улици и редица частни и обществени сгради с характерен ориенталски вид. Нуждата от спешно модернизация и устройство по европейски образец води до бързото преобразяване на града, чийто облик скоро се променя до неузнаваемост, а голяма част от дотогава съществувалите постройки една по една са или преустроени, или заличени завинаги.

 

 

 

Карта   Общи изгледи  Църкви

 

Джамии   Други места  Йозеф Обербауер