Общи изгледи на София през XIX векСофия преди Освобождението, гравюра на Феликс Каниц - поглед от север приблизително от днешна Банишора,
на преден план се виждат останки от крепостните стени на Сердика и вероятно т. нар. по турско време Куршумлийска порта на Ломския път


София преди Освобождението, Феликс Каниц


Влизането на руските войски на генерал Гурко в София на 4 януари 1878 г., гравюра от западния печат.
Посочено е, че това става при римските останки край Куршумлийската порта, а на подробната скица на града са отбелязани
табиите Муси бейлер, Чауш паша и Меджидие на изток и Яуди табия на запад. Маркирани са също Куршумли джамия и храма "Свети Крал"


Изглед от север с Витоша, 1886 г.
повече


Обща панорама с Витоша, 1886 г.
повече тук


Поглед към София от Шарения мост (Лъвов мост), началото на 80-те години

 


Панорама към София в първите години след Освобождението. На преден план улица "Ломска" с Шарения мост - днес бул. "Мария Луиза" и Лъвов мост. Панорама към София вероятно от 1887 г., дело на фотографа Иван Карастоянов.
Изгледът е направен от тогавашния край на града при Шарения мост (днес бул. "Мария Луиза" при Лъвов мост) Панорама към София, около 1885 г..
Изгледът е направен от тогавашния край на града при Шарения мост (днес бул. "Мария Луиза" при Лъвов мост)София ок. 1890 г. На заден план - църквите Св. Неделя и Св. Спас и джамията Баня БашиПанорама към София - гравюра от 1881 г.
Вляво е храмът "Света Неделя", в центъра - Буюк джамия (днес Археологическият музей), вдясно се виждат часовниковата кула и доскорошният конак (днес дворецът)Гледка към конака (двореца) и часовниковата кула, около 1880 г.Част от новооформената градска градина, фотографирана през 1886 г.
Горе вдясно се подава оградата на новия княжески дворец, вляво от нея се различават наченките на площад "Александър I"
Вижда се днешният археологически музей, а на мястото на редицата от бели сгради сега е Българската народна банка.
Долу вляво е Девическата гимназия, а отвъд малката улица ще се издигне сградата на Столична община (днес Гранд хотел София)Гравюра от времето на Освободителната война, публикувана в чуждестранния печат, показваща покрайнините на София