Общи изгледи на София през XIX векСофия преди Освобождението, гравюра на Феликс Каниц - поглед от север приблизително от днешна Банишора,
на преден план се виждат останки от крепостните стени на Сердика и вероятно т. нар. по турско време Куршумлийска порта на Ломския път


София преди Освобождението, Феликс Каниц


Влизането на руските войски на генерал Гурко в София на 4 януари 1878 г., гравюра от западния печат.
Посочено е, че това става при римските останки край Куршумлийската порта, а на подробната скица на града са отбелязани
табиите Муси бейлер, Чауш паша и Меджидие на изток и Яуди табия на запад. Маркирани са също Куршумли джамия и храма "Свети Крал"


Изглед от север с Витоша, 1886 г.
повече


Обща панорама с Витоша, 1886 г.
повече тук


Поглед към София от Шарения мост (Лъвов мост), началото на 80-те години

 


Панорама към София в първите години след Освобождението. На преден план улица "Ломска" с Шарения мост - днес бул. "Мария Луиза" и Лъвов мост.
 

Гледка към конака (двореца) и часовниковата кула.


Гравюра от 1881 г. Панорама към София вероятно от 1887 г., дело на фотографа Иван Карастоянов.
Изгледът е направен от тогавашния край на града при Шарения мост (днес бул. "Мария Луиза" при Лъвов мост)София ок. 1890 г. На заден план - църквите Св. Неделя и Св. Спас и джамията Баня БашиЧаст от бъдещия булевард "Александър I" и Градската градина (вдясно). Снимка от 80-те години на 19 век.Гравюра от времето на Освободителната война, публикувана в чуждестранния печат, показваща покрайнините на София