Общи изгледи от следосвобожденска София
София преди Освобождението, гравюра на Феликс Каниц


София преди Освобождението, Феликс Каниц


Изглед с Витоша, 1886 г.
повече


Обща панорама с Витоша, 1886 г.
повече тук


Поглед към София от Шарения мост (Лъвов мост), началото на 80-те години

 

Панорама към София в първите години след Освобождението. На преден план улица Ломска с Шарения мост - днес бул. Мария Луиза и Лъвов мост.
 

Гледка към конака (двореца) и часовниковата кула.


Гравюра от 1881 г. Панорама към София вероятно от 1887 г., дело на фотографа Иван Карастоянов.
Изгледът е направен от тогавашния край на града при Шарения мост (днес бул. "Мария Луиза" при Лъвов мост)София ок. 1890 г. На заден план - църквите Св. Неделя и Св. Спас и джамията Баня БашиЧаст от бъдещия булевард "Александър I" и Градската градина (вдясно). Снимка от 80-те години на 19 век.Гравюра от времето на Освободителната война, публикувана в чуждестранния печат, показваща покрайнините на София