Карта на значимите обекти в София през 1879 г.

 

 

За основа на тази карта, съдържаща по-важните обекти от османско време, сме използвали оригинален план на следосвобожденска София, публикуван през 1940 г. ("Положението на града през 1879 година с регулационния му проект на улиците площадите и други обществени нужди, утвърден през 1881 г.")

 

За улеснение нанесохме допълнителна номерация върху вече съществуващата. Със сини линкове са отбелязани обектите, с чиито фотографии разполагаме. При поставяне на курсора върху тях се изписва наименованието на сградата, а при натискане се отваря нов прозорец със снимка на мястото. Макар не всички снимки да са правени непосредствено след Освобождение, те дават достатъчно добра визуална представа.

 

С червен цвят сме маркирали останалите места, които за момента са без снимки. Описание кой номер на кой обект отговаря е дадено върху самата карта, както и след нея.

 

В зависимост от браузъра, който използвате, може да се получи известно разминаване в пространството между оригиналната номерация и тази нанесена допълнително от нас. Страницата се разглежда най-добре с Internet Explorer.

 

51
52
50
27
41
21
38
16
17
7
9
49
48
1
4
39
22
36
24
33
8
34
54
44
32
35
18
25
29
40
5
12
47
45
46
3
14
20
6
19
31
13
2
37
 

 

16. Св. Иван Рилски

17. Св. Йосиф (католическа)

18. Св. Богородица (арменска)

19. Биюк джамия (Народен музей)

20. Сиявуш джамия (Св. София)

21. Баня баши джамия

22. Коджа дервиш мехмед паша джамия

23. Челеби джамия

24. Ел хаджи байрам джамия

25. Язаджи джамия

26. Гюл джамия (Св. Георги)

27. Керемитли джамия

28. Кал франкос синагога

29. Кал грегос синагога

30. Кал ешкинази синагога

31. Кал шалом с основно училище

 

48. Градски часовник

49. Вайсова воденица

50. Таляк Хасанова воденица

51. Шарен мост

52. Хаджи Манов мост

53. Християнски гробища

54. Стари еврейски гробища

 

 

32. Основно училище Ив. Никол. Денкоглу

33. Класно училище Имарет

34. Девическо стопанско училище Майка

35. Девически пансион

36. Основно и класно католически училища

37. Сиропиталище

38. Минерални бани

39. Турски хамам

40. Жешки бунар

41. Житни пазар

42. Конски пазар

43. Говежди пазар

44. Солни пазар

45. Биюк хан

46. Чохаджи хан

47. Кървасарата (керван сарай)

Легенда:

1. Дворец (Пашински конак)                    2. Митрополия (Владишки конак)

3. Градски съвет (община)

4. Казарми

5. Полиция (Коллук)

6. Св. София и Св. Марина (митр.)

7. Св. Неделя (Св. Крал)

8. Св. Архангел

9. Св. Спас

9а. Св. Лука

10. Св. Пречиста

11. Св. Петка (Самарджийска)

12. Св. Никола (мали)

13. Св. Никола (големи)

14. Св. Петка (стара)

15. Св. Георги

23
10
15
26
28
11
30
42
43
53