Джамиите на София през XIX век


Джамията "Баня баши" и старата баня


Джамията "Баня баши" към края на 19 век, отзад се вижда и църквата "Св. Крал" (днес "Св. Неделя")
Още снимки тук


Турската баня при джамията "Баня баши" в същия период.


Земетресението през 1904 г., старата баня и джамията.

"Буюк джамия" (Народният музей)


Построена през 1473 г., отличавала се със своите 9 купола, покрити с олово.
След Руско-турската война в нея се настаняват Народната библиотека и Държавната печатница, а по-късно е преустроена в Народен музей.
Повече за джамията тук


"Буюк джамия" (днес Археологическия музей)

Челеби джамия


Малка джамия до конака, служила само като "господарска" - за софийските бейлербейове.
Имало е планове да бъде превърната в частна църква на княз Батенберг, но в крайна сметка е съборена
в началото на 80-те години, за да бъде разширен новият дворец
Керемитската джамия


Керемитската джамия към края на 19 век
Тя се намирала на днешната улица "Вашингтон", между "Екзарх Йосиф" и "Цар Симеон".

Язаджийската джамия

Язаджийската джамия и едноименната чешма са се намирали на днешния ъгъл на улиците "Алабин" и "Граф Игнатиев".
Джамията е построена през 1615 г. и разрушена през 1883 г.

 

Ел хаджи байрам джамия

 


Намирала на ул. "Нишка" и "Лавеле" близо до католическата черква.
След Руско-турската война в нея се разполага първата софийска фабрика за бира на Таки Бираджията. Разрушена през 1886 год.

Черната джамияУлица "Самоковска" (днес "Граф Игнатиев") през 1887 г. На заден план се вижда Черната джамия (Коджа-дервиш Мехмед паша),
преустроена в църквата "Св. Седмочисленици" в началото на 20 век.


Сградата на медресето към Черната джамия, разрушена през 1928 г., за да отстъпи място на градинката при "Св. Седмочисленици".