Църквите на София през XIX век


Храмът "Свети Крал" ("Света Неделя")

 

Дворът на храма Св. Неделя, малко след Освобождението


Сградата на Софийската митрополия, намирала се в близост до "Света Неделя"


Камбанарията на църквата Св. Крал (Света Неделя), разположена близо до църквата.
Княз Дондуков подарява 8 камбани на храма, за които през 1879 г. е изградена постройката.

Църквата "Свети Спас"


Църквата "Свети Спас" в началото на 20 век


Ранна панорама с църквата "Св. Спас", поглед от "Св. Неделя"


Княз Батенберг на разходка в новата си столица. На фона - църквата "Св. Спас"

Църквата "Свети Никола Мали"


Църквата "Свети Никола Мали" при Касапската чаршия


Разрушаването на "Св. Никола Мали" през 1891 г.

Храмът "Света София" ("Сиявуш джамия")


"Света София" през 1877, гравюра на Феликс Каниц
 

Църквата "Света София" (тогава Сиявуш джамия) през 1879 г.


Църквата "Света София" (тогава Сиявуш джамия) през 1879 г.

 Храмът "Свети Георги" ("Гюл джамия")


Следосвобожденска София - Ротондата
    "Свети Георги" (тогава "Гюл джамия") - Стара
    София в снимки
Ротондата "Свети Георги" (тогава "Гюл джамия")

Следосвобожденска
    София - Ротондата "Свети Георги" (тогава "Гюл
    джамия") - Стара София в снимки