Църквите на София през XIX век


Храмът "Свети Крал" ("Света Неделя")


Строежът на възрожденската църква започва през 1856 г. Тя е била три-корабна черква със седловиден покрив, върху който се издигали три куполи на високи
осмостенни призми и две камбанарии на двата западни ъгли. От запад, юг и север е била заобиколена с колонада, свързана с арки, подържащи покрива на артиката,
на който са били изградени 17 малки полусферични куполи. Съществува до 1898 г., когато е изграден нов храм.
повече тук и тук


 
Литография от края на 19 век


Дворът на храма Св. Неделя, малко след Освобождението


Сградата на Софийската митрополия, намирала се в близост до "Света Неделя"


Камбанарията на църквата Св. Крал (Света Неделя), разположена близо до църквата.
Княз Дондуков подарява 8 камбани на храма, за които през 1879 г. е изградена постройката.

Църквата "Свети Спас"


Храмът "Св. Спас" в края на 19 век. В този си вид църквата е осветена през 1883 г.


Църквата "Свети Спас" в началото на 20 век
повече за нея


Ранна панорама с църквата "Св. Спас", поглед от "Св. Неделя"


Княз Батенберг на разходка в новата си столица. На фона - църквата "Св. Спас"

Църквата "Свети Никола Мали"


Църквата "Свети Никола Мали" при Касапската чаршия


Разрушаването на "Св. Никола Мали" през 1891 г.
повече тук

Храмът "Света София" ("Сиявуш джамия")


"Света София" през 1877, гравюра на Феликс Каниц
 

Църквата "Света София" (тогава Сиявуш джамия) през 1879 г.


Църквата "Света София" (тогава Сиявуш джамия) през 1879 г.

 

повече тук

Храмът "Свети Георги" ("Гюл джамия")


Следосвобожденска София - Ротондата
    "Свети Георги" (тогава "Гюл джамия") - Стара
    София в снимки
Ротондата "Свети Георги" (доскорошната "Гюл джамия") при разчистването на старата част и благоустрояването на новата столица
Гравюра от края на 19 век

Следосвобожденска
    София - Ротондата "Свети Георги" (тогава "Гюл
    джамия") - Стара София в снимки