Улица "Дякон Игнатий"

 

 

 

 

Улицата  Дворецът Хотел "България" 

Военно министерство  Градската градина  Народният театър 

Централна поща  Кметството  Площад "Славейков"