Централна поща


Софийски раздавач


Събиране на пощата, началото на векаУлица Дякон Игнатий - Пощата - Стара
        София в снимки
Пощата е открита през 1904 г. Проектът е на арх. Йордан Миланов
Изглед около 1910 г.

Улица Дякон Игнатий - Пощата - Стара София
        в снимки


Поглед в посока на Народния театър, фонът е дорисуван


Сградата на пощата, около 1930 г.


Салонът на Пощенската палата, началото на 20 век


Телеграфисти, фотографирани във впечатляващия салон на Централна поща, 1924 г.

История на Пощенската палата


Поглед към улица "Дякон Игнатий" от въздуха, вижда се и новата поща в строеж.
Сградата е разширена и основно реконструирана в периода 1939-1940 г. от архитектите Брънеков и Михайловски.Ако нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!