Столичното кметство


Улица Дякон Игнатий - Общинският съвет и ул. Алабинска -
     Стара София в снимки
Старата сграда на Софийска община и ул. "Алабинска"


Залата, в която заседава Столичният общински съвет, около 1910 г.


Новата зала, 30-те години

Улица Дякон
     Игнатий - Общинският съвет - Стара София в снимки

Улица Дякон
     Игнатий - Общинският съвет - Стара София в снимки


Пораженията нанесени на сградата при англо-американските бомбардировки


Кметът инж. Иван Иванов пред развалините на столичното кметство след голямата бомбардировка на 10 януари 1944 г.


Сградата на старата Софийска община през 1958 г.(по това време Градски народен съвет), по-късно в нея се помещава Столичната библиотека
днес


През 1995 г. сградата - паметник на културата - е взривена, за да бъде построен хотел
днесАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!