Столичното кметство


Улица Дякон Игнатий - Общинският съвет и ул. Алабинска -
     Стара София в снимки
Старата сграда на Софийска община и ул. "Алабинска"


Залата, в която заседава Столичният общински съвет, около 1910 г.


Новата зала, 30-те години

Улица Дякон
     Игнатий - Общинският съвет - Стара София в снимки

Улица Дякон
     Игнатий - Общинският съвет - Стара София в снимки


Пораженията нанесени на сградата при англо-американските бомбардировки


Сградата на старата Софийска община през 1958 г.(по това време Градски народен съвет), по-късно в нея се помещава Столичната библиотека
днес


През 1995 г. сградата - паметник на културата - е взривена, за да бъде построен хотел
днесАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!