Площад "Славейков"Поглед от сградата на пощата над площад "Славейков", вдясно - улица "Солунска"


Ранна фотография, според някои данни направена на погребението на Петко Славейков на 2 юли 1895 г.
Къщата на Славейкови се е намирала навътре в двора, пред който се е събрала тълпата.


Предосвобожденската сграда, намирала се на мястото на Учителската каса на пресечката на улиците Солунска
и Граф Игнатиев, първите години на 20 век. Според различните източници това е един от двата турски конака на
площад Кафене баши, вероятно турско полицейско управление; сочи се също като зданието на Султана Христова,
в което се е намирала обществена телефонна кабина, и като градската пощенска митница.


Поглед към пресечката на Граф Игнатиев и Дякон Игнатий, началото на века


Снимка от 20-те години, вижда се и декоративният фонтан


Изглед от 30-те години, в дъното новата Учителска каса

Площад Славейков


В началото на 40-те години площадът окончателно придобива съвременния си монолитен вид


Изглед от 50-те години


Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, дело на архитект Виктория Ангелова.
Строежът продължава от 1928 до 1932 г., а в края на 30-те години е построено допълнително крило към улица Раковска.
Днес в сградата се помещава Столична библиотека.


Министерство на обществените сгради, днес Столична библиотека


Сградата на Алианс Франсез на пл. Славейков, източник на снимката


Проект на арх. Лазаров за сградата на Учителската каса на пресечката на улиците Солунска и Граф Игнатиев.
  Заради войните строежът се забавя с две дестилетия. В последствие през 30-те години
е реализиран нов проект на архитектите Йорданов и Овчаров.


Дядо и внуче, 1942 г.


Поглед от въздуха, средата на 30-те години