Площад "Славейков"Поглед от сградата на пощата над площад "Славейков", вдясно - улица "Солунска"


Картичка от началото на века с отпечатана по-ранна фотография, според някои данни от погребението на Петко Славейков на 2 юли 1895 г.
Къщата на Славейкови се е намирала навътре в двора, пред който се е събрала тълпата.


Предосвобожденската сграда, намирала се на мястото на Учителската каса на пресечката на улиците "Солунска"
и "Граф Игнатиев", първите години на 20 век. Според различните източници това е един от двата турски конака на
площад "Кафене баши", вероятно турско полицейско управление; сочи се също като зданието на Султана Христова,
в което се е намирала обществена телефонна кабина, и като градската пощенска митница.


Поглед към пресечката на "Граф Игнатиев" и "Дякон Игнатий", началото на века


Снимка от 20-те години, вижда се и декоративният фонтан


Изглед от 30-те години, в дъното новата Учителска каса


В началото на 40-те години площадът окончателно придобива съвременния си монолитен вид


Изглед от 50-те години


Новопостроеният хотел "Кооп" на площад "Славейков", втората половина на 30-те години


Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, дело на архитект Виктория Ангелова.
Строежът продължава от 1928 до 1932 г., а в края на 30-те години е построено допълнително крило към улица Раковска.
Днес в сградата се помещава Столична библиотека.


Министерство на обществените сгради, днес Столична библиотека


Сградата на Алианс Франсез на пл. "Славейков", източник на снимката


Проект на арх. Лазаров за сградата на Учителската каса на пресечката на улиците "Солунска" и "Граф Игнатиев".
  Заради войните строежът се забавя с две дестилетия. В последствие през 30-те години
е реализиран нов проект на архитектите Йорданов и Овчаров.


Безгрижни младежи на площад "Славейков", 1930 г.


Младежи пред кръчма, намирала се на площада


Дядо и внуче, 1942 г.


Когато мама ти купи нещо от любимия магазин


Площад "Славейков", втората половина на 40-те години


На площад "Славейков"


В дъждовен ден на площад "Славейков", 40-те години


Разходка с татко в снежна София - площад "Славейков", около 1940 г.


Усмихнат ден на площад "Славейков", около 1940 г.


Поглед от въздуха, средата на 30-те години


Ако нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!