Народният театърПанорама, заснета около 1900 г., към мястото срещу Градската градина, където ще бъде издигнато зданието на театъра.
Фотографията е направена от покрива на пощенската палата.


Сградата на Народния театър е по проект на виенското бюро "Фелнер и Хелмер"


Още скици


Пощенска картичка с проект на бъдещия Народен театър, около 1905 г.


Театърът при завършването му, вероятно 1906 г.


Театърът при завършването му, вероятно 1906 г.


Сградата на Народния театър е открита през януари 1907 г.Улица Дякон
      Игнатий - Народният театър - Стара София в снимки

Улица Дякон
    Игнатий - Народният театър - Стара София в снимки


Народният театър, около 1910 г.

Улица Дякон Игнатий -
    Народният театър - Стара София в снимки
 
Улица Дякон Игнатий - Народният театър - Стара София в
    снимки


Фотография от 1910 г.Улица Дякон
    Игнатий - Народният театър - Стара София в снимки


днесАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!

Залата и сцената на театъра скоро след откриването му


днес


Царската ложа в тетатъра, 30-те години


Артистите от Народния театър, около 1910 г.


След като през 1923 г. пожар опустошава Народния театър, сградата е почти напълно унищожена.
Още за пожара


Налага се театърът да бъде изграден отново почти из основи. За целта държавата отпуска през 1924 г. нужните кредити
и през периода 1925-1929 г. са извършени строителните работи по проект на немския архитект Мартин Дюлфер.
Началните етапи на възстановителните работи. Поглед над основите към предната фасада.
Още за възстановителните работи тук.Улица Дякон Игнатий - Народният театър - Стара София в
    снимки


Момент от възстановяването на театъра


Положение на работите в средата на м. август 1928 г.


Реконструираният Народен театър, възобновен след големия пожар от 1923 г.
Именно при тази реконструкция театърът се сдобива с емблематичния до днес червен цвят на фасадата.


Разпределението на местата в новата зала по проекта на арх. Дюлфер
Новият вид на реконструирания Народен театър

Улица Дякон Игнатий -
    Народният театър - Стара София в снимки
Изглед от началото на 40-те години


Изглед от Градската градина
Зимен кадър от края на 20-те години


Покритият с жълти павета площад пред театъра, 30-те години


Ремонтни работи по фасадата на театъра, началото на 40-те години


Театърът през нощта, 30-те години


Гърбът на Народния театър откъм улица "Бенковски", началото на 30-те години


 Театърът след първите тежки бомбардировки през 1943 г.

Пораженията, нанесени
    на Народния театър от бомбардировките
Пораженията, нанесени на Народния театър от бомбардировките


 Пораженията, нанесени на Народния театър от бомбардировките


Сградата на Народния театър през 1958 г.Ако нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!