Народният театърСградата на Народния театър е по проект на виенското бюро "Фелнер и Хелмер"


Още скици


Театърът при завършването му през 1907 г.


Картичка от 1908 г.Улица Дякон
      Игнатий - Народният театър - Стара София в снимки

Улица Дякон
    Игнатий - Народният театър - Стара София в снимки


Народният театър, около 1910 г.

Улица Дякон Игнатий -
    Народният театър - Стара София в снимки


 
Улица Дякон Игнатий - Народният театър - Стара София в
    снимки


Фотография от 1910 г.Улица Дякон
    Игнатий - Народният театър - Стара София в снимки


днес


Залата и сцената на театъра


днес


Царската ложа в тетатъра, 30-те години


Артистите от Народния театър, около 1910 г.
След като през 1923 г. пожар опустошава Народния театър, сградата е почти напълно унищожена.
Още за пожара

Налага се театърът да бъде изграден отново почти из основи. За целта държавата отпуска през 1924 г.
нужните кредити и през периода 1925-1929 г. са извършени строителните работи по проект на немския архитект Мартин Дюлфер.
Още за възстановителните работи тук.


Началните етапи на възстановителните работи. Поглед над основите към предната фасада.Улица Дякон Игнатий - Народният театър - Стара София в
    снимки


Положение на работите в средата на м. август 1928 г.
Новият вид на реконструирания Народен театър

Улица Дякон Игнатий -
    Народният театър - Стара София в снимки
Изглед от началото на 40-те години


Изглед от Градската градина
Зимен кадър от края на 20-те години


Ремонтни работи по фасадата на театъра, началото на 40-те години


Театърът през нощта, 30-те години


Гърбът на Народния театър откъм улица "Бенковска", началото на 30-те години


 Театърът след първите тежки бомбардировки през 1943 г.

Пораженията, нанесени
    на Народния театър от бомбардировките
Пораженията, нанесени на Народния театър от бомбардировките


Сградата на Народния театър през 1958 г.