Джамията "Баня Баши"Джамията "Баня Баши", гравюра от 1885 г.
повече за старите софийски джамии


Джамията "Баня баши" към края на XIX век, отзад се вижда и църквата "Св. Крал" (днес "Св. Неделя")
Наричана също "Молла ефенди", джамията е изградена през 1576 година от османския архитект Синан.


Изглед от края на 19 век
днес


Джамията носи името си от близостта на старата турска баня, построена през XVI век


Джамията "Баня Баши" в началото на XX век


Зимен изглед, първите години на века. Османският пътешественик Евлия Челеби пише, че "Баня Баши" денонощно била пълна с богомолци,
а красивото й минаре нямало друго подобно в София.


Джамията около 1909 г.


Джамията и Халите в строеж, около 1910 г.


Изглед от 20-те години


Оживеният площад "Бански", 20-те години


Изглед от 20-те години


Джамията "Баня Баши", 30-те години


Изглед от началото на 60-те години


Интериорът на джамията "Баня Баши", началото на 40-те години


Михрабът (ниша в стената, сочеща посоката, в която се намира Мека) и минбарът (дървена стълба с висок подиум)
Подкуполното пространство, началото на 40-те годиниАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!