Джамията "Баня Баши"Джамията "Баня Баши", гравюра от 1885 г.


Джамията "Баня баши" към края на XIX век, отзад се вижда и църквата "Св. Крал" (днес "Св. Неделя")
Наричана също "Молла ефенди", джамията е изградена през 1576 година от османския архитект Синан.


Джамията носи името си от близостта на старата турска баня, построена през XVI век


След пускането в употреба на новата градска баня старата турска постройка е разрушена (1913 г.)


Земетресението през 1904 г., старата баня и джамията.


Джамията "Баня Баши" в началото на XX век


Зимен изглед, първите години на века
Османският пътешественик Евлия Челеби пише, че "Баня Баши" денонощно била пълна с богомолци, а красивото й минаре нямало друго подобно в София.


Джамията около 1909 г.


Джамията и Халите в строеж, около 1910 г.

Площад Бански -
        Градината пред градската баня; Стара София в снимки
Изглед от 20-те години


Оживеният площад "Бански", 20-те години


Джамията "Баня Баши", 30-те години