Площад "Света Неделя"


Площад "Света Неделя" от въздуха, около 1920 година


Площадът отвисоко, средата на 30-теПоглед от катедралата "Свети Крал" към началото на булевард "Княгиня Мария Луиза"


Поглед към началото на булевард "Княз Дондуков", около 1900 г.


Поглед от катедралата "Света Неделя", около 1930 г.
 Булевард "Княгиня Мария Луиза", гледан от площад "Света Неделя", вдясно - булевард "Княз Дондуков", около 1910 г.


Булевард "Княгиня Мария Луиза", гледан от площад "Света Неделя", вдясно - булевард "Княз Дондуков", около 1910 г.


Поглед към булевард "Княгиня Мария Луиза" (тогава все още с името ул. "Витошка") и джамията, края на 19 век


Елегантни господа на площад "Света Неделя", зад тях - началото на булевард "Княгиня Мария Луиза", 1904 г.


Ъгловата постройка на пресечката на булевард "Княгиня Мария Луиза" и "Княз Дондуков"


Поглед към началото на булевард "Княз Дондуков", около 1900 г.


Продавачи на цветя, поглед към бул."Княз Дондуков"


Булевард "Дондуков", гледан от площад "Св. Неделя"


Същото място през зимата, 20-те години (снимка - Емануил Боянов)


 Булевард "Княз Дондуков", гледан от площад "Света Неделя"


Снимка към булевард "Княз Дондуков", първите години на 20 век


Оживен ден на площада, около 1916-17 г.


В очакване на трамвая, около 1916-17 г.


 Площад "Света Неделя", 1932 г.


"Изпращам ви тази картичка, на която се вижда една от хубавите софийски улици заедно с трамвая,
като и по улицата се вижда трамвайният път и от дясно ниската бяла преградка е чакалня за трамвая...", 26.XII.1930 г
Поглед към ул. "Съборна" и част от множеството погребални магазини, намирали се на площада


Поглед от "Св. Неделя" към ул. "Съборна", началото на века


Kартичка от края на 19 век - поглед от храма "Свети Крал" ("Света Неделя") към улица "Съборна".
Вляво се вижда покривът на ротондата "Свети Георги", а в дъното са Дворецът, днешният Археологически музей и Градската градина.


Панорама от храма "Св. Неделя", началото на века
В средата се виждат храмовете "Свети Никола Големи" и "Света Петка"


Панорама към площада с руните на храма "Света Неделя" след атентата, края на 20-те години


Панорама към площада с руните на храма "Света Неделя" след атентата, края на 20-те години


Поглед през колонадата на храма "Света Неделя" към част от площада и началото на булевард "Дондуков" вляво, 1935 г.


Поглед над площад "Света Неделя" от покрива на Съдебната палата, края на 30-те години


Площад "Света Неделя" и началото на улица "Съборна", 30-те години


На празното място е построена доходна сграда, края на 30-те години


Поглед към ул. "Съборна" и строежа на БНБ, около 1937 г.
На преден план в галерията на храма се вижда и гробът на Екзарх Йосиф


Поглед към зданието на Богословския факултет, 1941 г.


Изглед от началото на 40-те години
Поглед към бул. "Витоша", в ляво се намира Духовната академия, а в дясно - Съдебната палата, около 1940 г.Ако нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!
Трамваите на площад "Света Неделя", началото на 40-те години

Площад Света Неделя -
        Разпределение на трамвайните линии и спирки на площада, 30-те
        години - Стара София в снимки
Разпределение на трамвайните линии и спирки на площада, 30-те години


Въздушна снимка на площад "Св. Неделя" и началото на бул. "Витошка", края на 30-те години


Софийско епархийско свещеническо братство
още тук
В едно тихо кьоше на площад "Света Неделя", началото на 40-те години.
Мястото днес е почти неузнаваемо. Съществуват единствено сградите на заден план вляво, разположени в началото на булевард "Витоша".
Пред тях виждаме несъществуващата сега стъклена трамвайна спирка с малка будка. До нея са наредени ваксаджийски сандъчета.
Редицата сгради вдясно също не е съхранена.


На площад "Света Неделя", 20-те години. Спортистите са застанали пред сгради, които сега не съществуват -
между днешните улици "Света София" и "Стамболийски"


Оживеният площад с ваксаджиите, началото на 40-те години


Стъклената спирка за Княжево на площад "Света Неделя", началото на 40-те години


Стъклената спирка за Княжево на площад "Света Неделя", началото на 40-те години


Шофьори пред автомобилите си (вероятнто таксиметрова стоянка), площад "Света Неделя"


Панорама от храма "Св. Неделя", вляво се вижда бул. "Клементина" ("Стамболийски"), вдясно - "Св. Спас", началото на века


Същото място, гледано откъм днешния булевард "Стамболийски" в първите години на 20 век.
Вдясно вероятно е трамвайната спирка за Княжево.


Фурна за хляб на площада при началото на булевард "Княгиня Клементина" (вляво), 1908 г.


Оживление на площада, 1908 г. - на заден план се пада началото на днешния булевард "Стамболийски" (тогава "Княгиня Клементина")


Площадът между булевард "Княгиня Клементина" и булевард "Княгиня Мария Луиза", 1908 г.


Продажба на животни на площад "Света Неделя", първите години на 20 век -
на заден план се вижда храмът "Свети Спас", а вдясно - началото на булевард "Княгиня Мария Луиза"


Продажба на животни на площад "Света Неделя", първите години на 20 век -
на заден план се вижда храмът "Свети Спас", а вдясно - началото на булевард "Княгиня Мария Луиза"


В пазарен ден на площада, 1908 г. - вдясно е началото на булевард "Княгиня Мария Луиза"


Поглед от храма "Света Неделя" по протежение на булевард "Княгиня Клементина" (днес "Александър Стамболийски"), 20-те години.
Вдясно е доходното здание, издигнато от благодетелката Йорданка Филаретова за издръжка на приюта „Всех скорбящих радость”.
Към момента на снимката в него се разполага Министерството на земеделието.


В началото на 40-те години сградата на Филаретова е преустроена в днешния си вид, в който я познаваме като Министерство на здравеопазването.
Момент от погребението на Цар Борис III, 1943 г.
Поглед към бул. "Клементина" (днес "Стамболийски"), 30-те години


Площадът в началото на 40-те години, поглед към днешния булевард "Стамболийски"


Площадът между булевард "Княгиня Клементина" ("Стамболийски") вляво и "Княгиня Мария Луиза" в дъното, началото на 20 век


Площад "Света Неделя" и началото на булевард "Княгиня Мария Луиза" (вдясно), около 1917 г.


Част от сградите, опасвали площада между бул. "Клементина" и "Мария Луиза" (вдясно), 1930 г.


Вляво е началото на днешния булевард "Стамболийски", вдясно се вижда храмът, а зад него -
началото на булевард "Княгиня Мария Луиза". Около 1927 г.


Поглед към площад "Света Неделя", около 1927 г. Вляво е началото на днешния булевард "Стамболийски",
вдясно се вижда храмът, а зад него - началото на булевард "Княгиня Мария Луиза".
Нито една от сградите на преден план не съществува днес.


Поглед към храма "Света Неделя" от височината на Съдебната палата, вляво се вижда началото на бул. "Клементина" ("Стамболийски), 30-те години


Поглед от улица "Съборна", виждат се и кубетата на изчезналия храм "Свети Спас", 30-те години


Изглед към началото на бул. "Клементина" (вляво) и на бул. "Княгиня Мария Луиза" (вдясно), 30-те години


Вижда се натовареният трамваен трафик - в тези години площадът е пресечна точка на редица линии
Началото на бул. "Мария Луиза" с трамвайната спирка, 30-те години


Поглед към началото на бул. "Княгиня Мария Луиза", по това време площадът е средоточие на трамвайния транспорт в столицата


Сгради на площада в началото на булевард "Княгиня Мария Луиза", разрушени от англо-американските бомбардировки


Сгради на площада в началото на булевард "Княгиня Мария Луиза", разрушени от англо-американските бомбардировки


Сгради на площада в началото на булевард "Княз Дондуков", разрушени от англо-американските бомбардировки


Сгради на площада в началото на булевард "Княз Дондуков", разрушени от англо-американските бомбардировки


Поглед към площада от бул. "Княгиня Мария Луиза", началото на 40-те години


Поглед от булевард "Княгиня Мария Луиза" към площад "Света Неделя", около 1940 г.
Оживен ден на площада, началото на 40-те години


Площад "Света Неделя" в зимна премяна, началото на 40-те години


Изглед от края на 40-те години


Площадът с храма "Света Неделя" през 50-те години


Площад "Ленин", началото на 70-те години


Снежна буря, края на 40-те години

Площад Света Неделя - Стара София в снимки
Новото лице на площада, поглед към някогашния бул. "Княгиня Мария Луиза" и хотел "Балкан" (по-късно "Шератон")Ако нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!