Духовната академияДуховната академия в строеж, 1917 г.


Сградата на Духовната академия е изградена по проект на арх. Грюнангер.
Основният камък е положен през 1913 г., а строежът е напълно завършен едва през 1923 г.

Площад Света
          Неделя, Духовната академия - Стара София в снимки
Духовната академия, 30-те години


Куполът е унищожен по време на бомбардировките


Изглед от 1929 г.


Поглед от площад "Света Неделя", 1941 г.
днес


Централната фреска на Никола Ганушев, представяща тържествената литургия,
на която Иларион Макариополски чете фермана за самостоятелна българска църква.