Хотел "Юнион палас"


Площад
     Александър, хотел Юнион палас. Поглед от Народния музей. -
     Стара София в снимки
Поглед от улица "Знеполска", намирала се между улица "Леге" и площад "Александър I", второто десетилетие на 20 векПоглед от хотел "Империал" на ул. "Леге", около 1917 г.


Хотел "Юнион Палас" е дело на арх. Никола Юруков, завършен е през 1911 г.


Поглед от бул. "Александър I", на преден план сградата на БНБ все още липсва, 1930 г.

Площад Александър, хотел Юнион палас - Стара
      София в снимки
Персоналът в ресторант "Юнион Палас"
, 30-те години


Хотелът е сериозно повреден по време на бомбардировките, в последствие е премахнат.
Снимка от първомайска манифестация през 1950 г.