Булевард "Александър I"




Поглед от сградата на дружество "Балкан" към бул. "Александър" и Градската градина, на преден план мястото на бъдещата БНБ


Изглед от 20-те години, на преден план - празното място на бъдещата Българска народна банка


Поглед към археологическия музей, на преден план празното място, на което ще бъде построена сградата на БНБ


Сградата на Българската народна банка, украсена със знамената на страните от Тристранния пакт


Поглед от покрива на БНБ по протежение на булеварда, около 1940 г.


Сградата на БНБ, поглед от пресечката с ул. "Съборна", 40-те години


Изглед по протежение на булеварда от пресечката с ул. "Съборна", около 1910 г.

Булевард
    Александър - Поглед от площад Александър; Стара София в снимки

Булевард
    Александър -Поглед от площад Александър; Стара София в снимки
Преди пресечката с ул. "Съборна", 20-те години


Изглед от 1930 г.
днес
 
Булевард Александър - Стара София в снимки
Доходно здание, построено през 1898 г. от архитект Пернигони
По-късно в сградата се настанява Кредитна банка
днес


Гранд хотел "Роял", началото на века


Старата сграда на Българската народна банка, построена през 1895 г. от архитект Херман Майер -
поглед към площад "Александър", вляво - ул. "Леге"


Булевард Александър -
      Старата сграда на Българската народна банка - поглед към
      площад Александър, в ляво - ул. Леге; Стара София в снимки

Старата сграда на Българската народна банка - поглед към площад "Александър I"


Горната картичка в оцветен вариант, изпълнен в чужбина


Изглед от 1910 г.


Фотография от 1912 г.







Булевард Александър - Стара София в
        снимки
Банката е надстроена с един етаж през 1919 г.


Изглед от 20-те години



Градското казино

Булевард Александър - Казиното; Стара София в снимки
Сецесионовата сграда е издигната през 1908 г. от архитект Наум Торбов

Булевард Александър -
      Казиното; Стара София в снимки
Казиното търпи сериозни щети по време на бомбардировките, а след войната е преустроено в галерия

Булевард Александър -
      Казиното; Стара София в снимки
днес

Булевард
    Александър - Стара София в снимки
днес


Пресечката с улица Стефан Караджа, мобилизацията през 1912 г.




Ученички от Девическата гимназия, 1931 г.
днес


Щабът на окупационните съюзнически войски, 1918 г.

Поглед към площад "Александър I", първите години на века


Унищожените сгради по протежение на булевард "Александър I" след англо-американските бомбардировки през 1943-44 г.,
поглед от улица "Стефан Караджа"