Земеделската банка в София, около 1907 г.


(Централата на банката в София)




(Главният вход)


(Гишетата)




(Заседателната зала)


(Стенопис в заседателната зала)




(Кабинетът на управителя)


(Трезорът)