Земеделската банка в София, около 1907 г.Централата на банката в София


Главният вход


Гишетата


Заседателната зала


Стенопис в заседателната зала


Кабинетът на управителя


Трезорът