Село ВладаяЦърквата в село Владая, 1918 г.


Общинска делегация, начело с кмета инж. Иван Иванов, на посещение в кариерите на село Владая, 18.12.1934 г.


Владайските кариери са първоизточник на голяма част от сиенитени павета, използвани за павирането на столичните улици


Друго посещение на общинските служители във Владая, 21.09.1935 г.
През 1934 година Столична община склюва договор с каменоделската кооперация "Каменоделец" от село Владая
за доставката на 5 милиона павета за нуждите на града