Живот и труд в околните на София селаСелско семейство край кладенеца - Софийско, около 1900 г.


Тъкачка на стан, края на 30-те години


Предачка, около 1930 г.

Софийски носии - Стара София в снимки


За вода на селската чешма


Зимник в селска къща


Биене на масло

Софийски носии - Край огнището - Стара София в снимки
Край огнището

Софийски носии - Старци - Стара София в снимки
Старци, 30-те години

Софийски носии - Старци - Стара София в
    снимки
В селската кръчма, Софийско


Селски двор в Софийско


Оран край София, първите десетилетия на 20 век

Софийски носии - Вършитба - Стара София в
    снимки
На оран


Орач край София, 30-те години


Малката жътварка от село Кокаляне, Софийско, ок. 1940 г.


Жетварка

Софийски носии - Стара София в снимки

Софийски носии - Стара София в снимки


Прибиране на снопите в село Панчарево, Софийско, ок. 1940 г.


На коситба в Софийското полеСофийски носии - Стара София в снимки
 

Хитър Петър Софийски


На пързалката


Овчар в Софийско

Софийски носии - Стара София в снимки
На егрека

Софийски носии - Овчарче - Стара София в
    снимки
Овчарче
Овчари и тяхното стадо край София


Стада в околностите на СофияАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!