Улица "Търговска"
 


Несъществуващата днес улица "Търговска" някога е свързвала площада пред Двореца с площада при Банята, пресичайки булевард "Княз Дондуков".
На нея са разположени най-представителните магазини и кантори в столицата. Тя се отличава с пищна и представителна архитектура.
Снимката е съхранила поглед от площад "Александър I" в посока бул. "Княз Дондуков" в началото на 20 век


Улица "Търговска" с фонтана - вдясно е хотел "Кобург", който все още не е преустроен в емблематичната сграда на дружество "Балкан"
Началото на ул. "Търговска" - поглед от пл. "Александър I", първите години на 20 век (днес улицата не съществува)


Пъстрата улица "Търговска", началото на 20 век


Поглед от площад "Александър I" в посока бул. "Дондуков", 1910 г.
Вляво е сградата на Осигурително дружество "Балкан"
 
Улица Търговска - Поглед от площад Александър в посока
    бул. Дондуков - Стара София в снимки и пощенски картички
Поглед от площад "Александър I" в посока бул. "Дондуков", 20-те години


Тържествата за сватбата на Борис и Йоанна, 1930 г. Още снимки тук и тук.


По ул. "Търговска", в дъното се вижда Царският дворец, края на 30-те години

Улица Търговска, поглед към
    кръстовището с бул. Дондуков
Улица "Търговска", поглед към кръстовището с бул. "Дондуков", 30-те години
По улица "Търговска" преди бул. "Дондуков" (по това време тази отсечка се нарича "Княз Борис"), 1935 г.


Живописна гледка на пресечката с бул. "Дондуков", 1935 г.


Поглед от кръстовището на ул. "Търговска" с бул. "Дондуков" към царския дворец и площад "Александър I"
 
Поглед към царския дворец и площад "Александър I",  началото на века


Ул. "Търговска", първото десетилетие на 20 век

Улица Търговска -
    Кръстовището на ул. Търговска, бул. Дондуков и ул. Леге, поглед
    към двореца - Стара София в снимки и пощенски картички
Пресечката на ул. "Търговска" с бул. "Дондуков"


Тържествена процесия по улица "Търговска" - посещение на сръбския крал Петър, 1904 г.


раурното шествие с тленните останки на Цар Борис III преминава по улица "Търговска" на път за столичната гара, септември 1943 г.


Сърцето на стара София - пресечната точка на улица "Търговска", улица "Леге" и булевард "Княз Дондуков", около 1910 г.


Строежът на софийското Ларго на мястото на заличените от бомбардировките улица "Търговска" и продължението
на бул. "Дондуков" към Света Неделя. Партийният дом се намира на някогашната пресечка на двете улици.
 

След бомбардировките тази част на София е срината, мястото е разчистено, улица "Търговска" заличена, а на някогашната пресечка
в средата на 50-те години е изградена сградата на Министерството на тежката промишленост (днешният Министерски съвет),
снимка от началото на 60-те години
днесАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!
  Кръстовището с бул. "Дондуков", който продължава вляво, в средата - продължението на
ул. "Търговска" към площад "Бански", вдясно - елитният хотел "Панах", началото на 20 век


  Пресечката с бул. "Дондуков", началото на века


Изглед от 1912 г.


Книжарница "Македония", началото на века
Поглед от бул. "Дондуков" към пресечката с улица "Търговска", 1907 г.


Улица "Търговска" преди трамваите - любопитна пощенска картичка, издание на придворния фотограф Иван Карастоянов, със снимка от края на 19 век.
Интересен и рядък е и форматът на картичката - двойна, с прегъване по височина.

Улица Търговска -
    Продължението на ул. Търговска към площад Бански, в средата -
    джамията Баня Баши - Стара София в снимки и пощенски картички
Продължението на ул."Търговска" към площад "Бански", в средата - джамията Баня Баши
Изглед от 1935 г.


Над покривите на Стара София - поглед към улица "Търговска" след пресечката с "Дондуков", около 1930 г.


Картичка от първите години на 20 век


Оживената улица "Търговска", около 1903-4 година


Поглед към площад "Бански"


Улица "Търговска" в участъка между бул. "Дондуков" и джамията, 1907 г.


Преди пресечката с несъществуващата днес ул. "Арда", около 1908 г.


Улица "Търговска" в годините на Първата световна война


По улица "Търговска", 1908 г.


Две елегантни дами, заснети от уличен фотограф, 30-те години


Поглед към джамията, 1935 г.


Улица "Търговска" преди площад "Бански", 1941 г.


Улица Търговска - Поглед от площад
    Бански към кръстовището с бул. Дондуков - Стара София в снимки и
    пощенски картички
Поглед от площад "Бански" към кръстовището с бул. "Дондуков", вляво - хотел Берлин; началото на века


Поглед от площад "Бански" към кръстовището с бул. "Дондуков", 20-те години


Поглед по улица "Търговска", на преден план хотел "Берлин", 30-те години

Улица Търговска - Поглед от площад
    Бански към кръстовището с бул. Дондуков - Стара София в снимки и
    пощенски картички
Площад "Бански"


Поглед от минарето на джамията "Баня Баши", 1934 г.

Ако нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!