Пазари, търговия и професии в Стара СофияДнес само имената Житни пазар, Солни пазар, Конски пазар, Меден пазар, Говежди пазар ни напомнят местата, дето в турско време са ставали в София големи пазари. Те не съществуват вече и техните места, отваряни някога най-често от пожари в махалите, се погълнаха сега в по-голямата си част от къщи и улици, а и самият начин на търговия се промени.

Преди освобождението така нареченият Женски пазар ставаше при джамията до баните и това продължаваше дълги години отпосле. В насрещната страна от джамията имаше и покрит пазар. Селянки от близките села донасяха в петък за пазаря яйца, кокошки, гъски и патици, прясно масло, зеленчуци, най-вече коприва, семена, сушени пиперки и всякакъв вид подправки на според годишните времена, и се нареждаха със своите стоки в дълги редици, като приклекнато стояха с часове край своите малоценни стоки. Наред с тях се редяха и движеха циганки и цигани, които продаваха своите груби железарски стоки. Мъжете от по-далечни села докарваха дърва, дървени въглища и дървен строителен материал; техният пазар ставаше край града. Есен докарваха от близката околност в София много кола със зеле, лук, праз, пипер и тикви.

Много моми и ергени идваха на пазар, за да купят предмети за украса и да се сгледат. София биваше във време на пазар, събори и празнични дни място за среща на младежта и на сватове от различни села. Кога се разтуреше пазарът, мъже и жени тръгваха из града да пазаруват най-вече в безистена и в чаршията, дето се продаваха кожи за опинци, а после се прибираха в многобройните ханища и кръчми, дето добре похапнуваха и попийваха, та кога си тръгваха за селата, мнозина от мъжете се клатушкаха или премятаха от конете, добре напити.

Сега пазарът се премести на булевард Драгоман и се простира от Владайска река до улица Клементина при театър Ренесанс. Сегашният пазар се коренно измени. На него се явяват със стока повече софиянци търговци отколкото селяни продавачи. Новият пазар стана главен център на софийската амбулантна търговия. Всички стоки, които се продават в дюкяните на града, се продават и там на сергии по-евтино, затова пазаруват на пазаря не само селяни, но и граждани. Новият софийски пазар се приближава до западно-европейските махленски пазари, само че той става един път на седмицата и е единствен, когато на запад в по-големите градове става най-малко два пъти в седмицата и то под ред в различни махали, така щото всеки ден има в града пазар, на който може да се купи, ако не по-хубава, то сигурно по-евтина стока.

Из "Юбилейна книга на София", 1928 г.
Селяни от Софийско носят стоката си към седмичния пазар в София


На път за пазара


На път за пазара, второто десетилетие на века


Седмичният пазар край джамията Баня Баши, изместен на мястото на днешния Женски пазар през 1910 г.


Пазарът пред мястото на бъдещите хали, началото на века


Пазарът при джамията Баня Баши
Всеки петък градът се изпълва с колоритните селяни от близката и по-далечна околност, пристигнали с пълни кошници, торби и каруци,
за да продадат всевъзможни хранителни продукти собствено производство


Пъстрият софийски пазар в края на 19 век


Пазарен ден, 1903 г.


Купове със зеленчуци, докарани от околностите на София, 1903 г.


В пазарен ден, 1903 г.


На пазара при джамията, 1903 г.


Пазарът при джамията, 1903 г.


Пазарът при джамията, 1903 г.


Босоного момиче продава маши сред пъстрата софийска тълпа по булевард "Княгиня Мария Луиза".
На заден план се отличава строежът на Халите. Снимката е от 1908 г.


Пазарен ден, 1903 г.


Шопкини на живописния петъчен пазар в София, 1908 г.
Зад гърба им се вижда строежът на бъдещото покрито столично тържище (халите).


Селянки от околността на София на седмичния пазар в града, 1903 г.
Шопкини на раздумка на пазара, 1903 г.


Пазарен ден, пресечката на "Мария Луиза" с улица "Трапезица"


Жена избира чепкало за вълна, около 1905 г.


Селяни на пазара при джамията, началото на века


Пазарен ден на булевард "Княгиня Мария Луиза"


Пазарен ден - пресечката на бул. "Княгиня Мария Луиза" и улица "Трапезица"
Софийска циганка и възрастен шоп на пазара в София


Софийски равин


Селянки от околността на София в пазарен ден, площад "Света Неделя" 1917 г.


Продавач на дървен материал край храма "Св. Неделя", около 1917


Товар дърва на път за софийския пазар, 1917 г.


София в пазарен ден, около 1917 г.


Амбулантни продавачи на площад "Света Неделя", около 1917 г.


Амбулантен търговец на площад "Света Неделя", 1917 г.


Говеждият пазар, около 1900 г.


Пазарлък на софийския говежди пазар, 1924 г.


Млекар от Софийско на път за пазара в столицата, около 1915 г.


Младо млекарче на път за София, 1917 г.


Магаре, използвано за пренос на гюмове с мляко, "паркирано" на софийска улица, ок. 1917 г.

Софийски носии -
       Продавач на мляко - Стара София в снимки
 Продавач на мляко на връщане от софийския пазар


Млекари на връщане от града, вероятно по днешния булевард "Драган Цанков".
Снимка от началото на 40-те години.


Продавач на кисело мляко, около 1915 г.

Софийски носии - Продавач на сирене - Стара
      София в снимки
Продавач на сирене
Продавач на грозде
Продавачи на зарзават на улична сергия, 1930 г.


"Спомен от София с моите другари зарзаватчии, 1931 г."


Амбулантни продавачи на грозде, 1937 г.


Женският пазар, на фона - храмът "Св. Св. Кирил и Методий"
Продавачи на месо, 20-те години
Продавач на пипер

Софийски носии - На пазар в
     София - Стара София в снимки


Софийска дама купува стока от продавач на пазара, 20-те години


Претегляне на избраната стока, 20-те години
Шопи - продавачи на малки прасенца


Оживен пазарен ден


Със своите самобитни и живописни образи, с богатството от стока, сюжети и типажи, някогашният пазар винаги е бил любимо място за фотографите.


На софийския пазар, около 1930 г.


Селяни от околността на Женския пазар, ок. 1917 г.


Шопкиня от околностите на София избира стомна, ок. 1917 г.


На софийския пазар - гледки от годините на Първата световна война

Софийски носии - Стара София в снимки


Сергия за плодове и зеленчуци, около 1917 г.
днес


Кошничари предлагат стоката си, вероятно преди 1920 г.


Въжарска работилница и дюкян, ок. 1917 г.


Антикварен магазин (вехтошар) в пасажа "Свети Никола", началото на 40-те години


Продавач на обувки, края на 30-те години - още тук


Пъстрата картина на софийския пазар - смесица от градски типажи, селяни от околността, търговци, амбулантни продавачи, 1935 г.


Увлекателни подробности за атмосферата на столичния пазар в тези години можете да прочетете тук.


В този ъгъл са продавачите на корита, а вдясно се вижда атракция, привлякла вниманието на децата


Отново поглед към коритарите


Селяни от околността, струпали за продажба плодовете на своето стопанство


Продавач на вълна на Женския пазар, около 1930 г.


Продажба на вълна


Прясно остриганата овча вълна е наводнила улиците на пазара


Продавач на гевреци край куповете с вълна


Претегляне на вълната


На пазара винаги цари оживление - тук правят впечатление будката за вестници и продавачът на закуски, понесъл стоката на главата си


Някои купувачи вече отнасят пълни кошници и мрежи с продукти, които ще осигурят прехраната на домакинството през следващите дни


Други все още не са подбрали нужното и продължават да обикалят богатите сергии


Пазарлъкът продължава...


Вниманието на камерата към малката цветарка е причината тя да не успява да скрие своята усмивка


На пазара - продавач на пъпеши, 30-те години


В търсене на най-добрата стока


Възрастен софиянец пазарува, началото на 40-те години


На Женския пазар, вероятно 30-те години


В сезона на дините на Женския пазар, около 1930 г.


Разпрегнати каруци в канала на Владайска река при Лъвов мост. Вероятно пазарен ден, 1957 г.


Някогашният площад "Позитано", началото на 20 век.
Това е мястото на известния Солни пазар, по-късно зеленчуково тържище, днес застроено с бизнес сгради.


Същото място, около 1917 г. (поглед към улица "Цар Самуил")
днес


Поглед над Солни пазар към улица "Цар Самуил", 30-те години


Оживен ден на Солни пазар


Лица от софийската улица, началото на 40-те години
Мястото е пресечката на булевард "Витоша" и "Скобелев"


Пазарът на слугини, 30-те години


Преговори на пазара за слугини в София - момичета от околността се цанят за домашни помощници в заможни столични семейства,
по традиция пазарът е ставал два пъти годишно на площад "Трапезица", снимката е от около 1930 г.


Момент от пазаренето


Бащи и роднини на момичетата в очакване на края на цаненето, площад "Трапезица" около 1930 г.


По традиция пазарът на слугини се е състоял на Димитровден


Цанене на пазара на слугини, около 1940 г.


Семейство шопи на връщане от пазара, вероятно "Цар Освободител"

Софийски носии - Стара София в снимки
На излизане от София, след Орлов мост


На връщане от пазара в София
Селяни от Софийско на връщане от седмичния пазар


Отдих на кладенеца по пътя към дома, 1917 г.


Просяк в покрайнините на София, началото на века


Калайджии някъде в София, 1903 г.


Софийски калайджии, началото на 20 век


Калайджии, пощенска картичка от годините на Първата световна война


Мечкари развеждат танцуващи мечки по софийските улици, 30-те години


Софийски хамалин, второто десетилетие на 20 век
днес


Вестникарче продава "Deutsche Balkan-Zeitung" в годините на Първата световна война
повече тук


Цветарка на ул. "Цар Самуил", около 1930 г.


Албанец продавач на боза в покрайнините на града


Албанец бозаджия с млада почитателка на бозата, 20-те години


Бозаджии пред работилницата, около 1930 г.


Елегантната клиентела в бозаджийница "Радомир", март 1941 г.


Продавач на лимонада, 30-те години


Софийски сладоледаджии със своето оборудване и пъстри колички за продажба, 20-те години


Производство на сладолед, 20-те години


Улични търговци (продавачи на семки и сладолед) и техните най-верни клиенти,
фотографирани край днешното 20 ОУ "Тодор Минков", 20-те години


Любимецът на децата - продавачът на сладолед, 20-те години


Продавач на сладолед пред Държавната печатница, около 1930 г.


Продавач на сладолед със своите доволни клиенти - площада при банята, 1941 г.


Улични продавачи на сладолед "Свежко", вероятно 30-те години


Производителите на сладоледи "Свежко", 30-те години


В работилницата на известната сладкарница "Пачев" майсторите приготвят един куп сладки изкушения, 1928 г.


Моден крояч - магазин за мъжки дрехи, около 1930 г.


Обущарницата на Я. Христодулу, 1906 г.
Картичката, изпратена от самия собственик, е издание на Шарлота Марколеско - дъщеря на известния фотограф Онорий Марколеско
и една от първите жени фотографи в България. Тя има собствено ателие на булевард "Цар Освободител".


Пред кооперативен магазин "Напредъ", 30-те години


Един изряден магазин и неговите приветливи стопани - кооперативен магазин "Напредъ", 30-те години


Вътрешността на кооперативен магазин "Напредъ" с многобройните продукти и стоки, 30-те години


Арменски магазин за кафе "Нова Индия", 30-те години
 Деликатесен магазин аперитив "Палма" на булевард "Цар Освободител" 12 -
шампанско, ликьори и стари вина в бутилки


Колбасарницата на чеха Франтишек Клоучек


Пред витрините на прочутата колбасница на Христо Докузанов,
намирала се на площад "Света Неделя" (в началото на булевард "Дондуков"), около 1940 г.


Книжарницата на Дончо Н. Дончев (известен и като издател на пощенски картички), вероятно ул. "Леге" 2, ок. 1910 г.


Книжарница "П. К. Яворов" на Тодор Балтов, около 1930 г.
Най-вероятно се е намирала на улица "Цар Шишман".


Книжарница "Аполон" на Петър Балтов, края на 20-те години
Намирала се е на днешната улица "Дякон Игнатий", малко преди площад "Славейков".


Малката книжарница и нейната стопанка, началото на 40-те години


Магазинче за вестници, цигари, пощенски картички и други дреболии, 1937 г.


Фотографско ателие


Работилница за бримки, репризи и пр., 30-те години


Магазин за бензин, газ, автомобилни и моторни масла - около 1930 г., неизвестно къде


Собственик на магазин за автомобилни принадлежности позира с монтираната отпред бензинова колонка SATAM.
Колонката е снабдена с два видими стъклени цилиндъра, през които преминава и се измерва горивото, преди да се налее в превозното средство.
Кадърът вероятно е от 30-те години.
повече тук


Радиолабораторията (работилница) на ел. инж. Астарджян, разположена на площад "Света Неделя", 1938 година
още снимки


Магазин за електрически материали и осветителни тела на Моше Оливер и синове,
разположен на булевард "Княгиня Мария Луиза" 32, около 1930 г.


Уличен продавач на мартенички, 30-те години


"Изложба на европейски мартеници" - уличен продавач на мартеници, 30-те години


Пазарът на сурвакници в София, около 1930 г.


Магазин за новогодиншна украса и детски играчки в навечерието на Коледа и Нова година, около 1930 г.


Продавач на лотарийни билети на площад "Света Неделя", края на 40-те години


Ваксаджия на Попа, 30-те години


Ваксаджия, 30-те години


Най-младият ваксаджия


В бръснарницата - добре поддържани мъже от всички възрасти, 30-те години


Модерна бръснарница, около 1940 г.


Модерен бръснаро-фризьорски салон, около 1940 г.


Салонът на Анани - един от най-известните фризьори в някогашна София, 30-те години


Салонъ "Лилияна", 30-те години - Бръсне и стриже най-елегантно! Конкурира всички!


В кабинета на зъболекаря, около 1910 г.


При зъболекаря, 30-те години


При зъболекаря, 30-те години


Модерен стоматологичен кабинет, около 1940 г.


Грижа за зъбите - образователен плакат, около 1940 г.Ако нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!