Село ПанчаревоОбщ изглед към Панчарево, вероятно 20-те години
Информация за Панчарево през 1920 г.


Кореняци панчаревци, 1916 г.


Празник в село Панчарево, началото на 40-те години
Повече за Панчарево през 30-те години


Баражът на река Искър при Панчарево


Електрическата централа на река Искър при Панчарево
Още за електроснабдяването на София


"Водохватът на мин. вода при банята в с. Панчарево. На снимката ясно се вижда дупката в скалата, отдето е изликнала вода 160 л. в мин.", 30-те години


Минералната баня, вероятно 50-те или 60-те години


Чешма с фигура на чапли пред сградата на банята, вероятно 50-те или 60-те години


Сградата на читалище "Виделина", 1981 г.