Общи изгледиПанорама от Витоша, 1918 г. На преден план се вижда село Бояна.

Стара София в снимки и пощенски картички -
      Общи изгледи, поглед от Лозенец
Поглед от Лозенец, около 1910 г.
Панорама над Владайска река, началото на века


Панорама над Владайска река към града, началото на века

Стара София в снимки и
    пощенски картички - Общи изгледи
Общ изглед с Владайска река, около 1910 г.


Панорама от Владайска река към Юч Бунар и храма "Свети Никола Софийски", около 1910 г.
Поглед от жп-моста над Владайска река, 20-те години


Панорама, около 1890 г. В центъра се вижда базиликата "Света София"


Общ изглед от канала на Перловската река към Подуяне и центъра на София, вижда се и катедралата "Ал. Невски",
снимката е от годините на Първата световна война


Зимна София, около 1910 г. Вижда се църквата "Св. св. Кирил и Методий"


Изглед над Народното събрание в посока Витоша, края на 19 век


Същият изглед, около 1940 г.


Изглед от мястото на бъдещата катедрала Александър Невски, 1901 г.; на преден план - бул. Цар Освободител и бъдещият терен на Външно министерство (БАН)


Изглед от мястото на бъдещата катедрала "Александър Невски", края на XIX век


Поглед от Държавната печатница над ул. Московска, началото на века


Поглед към Военното училище, в дясно - Докторската градинка, на преден план - ул. Оборище; 1907 г.


Поглед от сградата на пощата над площад "Славейков" и улица "Солунска", около 1910 г.


Поглед от Военния клуб към улица Раковска и Витоша

Стара София
    в снимки и пощенски картички - Общи изгледи. Поглед към
    Градската градина, на заден план - Народният театър и ул. Дякон
    Игнатий.
Поглед към Градската градина, на заден план - Народният театър и ул. "Дякон Игнатий", около 1920 г.


Панорама от кооперация "Света София" на ул. "Московска" в посока бул. "Цар Освободител" и Витоша, 20-те години


Панорама от кооперация "Света София" на ул. "Московска", 20-те години


Панорама от Университета към Народното събрание и "Александър Невски", около 1930 г.


Панорама от хотел Империал, 1918 г. - виждат се улица Леге, улица Търговска, хотел Юнион Палас, Дворецът и Народният музей.
Натиснете върху снимката за пълен размер.

Стара София
    в снимки и пощенски картички - Общи изгледи. Изглед към Витоша с
    университета и катедралата Св. Александър Невски.
Изглед към Витоша с университета и катедралата Св. Александър Невски


Изглед над градина "Буката", 30-те годиниИзглед към Витоша


Поглед от бул. "Цар Освободител", вляво ул. "Раковски" с хотел Славянска беседа


Поглед от сградата на Чиновническото дружество (днес ДЗИ) на бул. "Цар Освободител", на преден план - сградите при градинката срещу Военния клуб (Кристал), 30-те г.


Панорама от сградата на дружество "Феникс" над улица "Търговска" в посока Юч Бунар, 1926 г. В центъра - джамията и синагогата.


Поглед от днешното Министерство на земеделието в посока на улица "Алабин", около 1930 г.


Изглед към площад Народно събрание


Площад Света Неделя от въздуха, началото на 20-те години


Снимка от средата на 30-те години, в центъра е катедралата "Света Неделя". Натиснете за по-голям размер.


Площад Бански от въздуха, 20-те годиниИзглед от средата на 20-те години