Народното събраниеСградата на Народното събрание е построена от арх. Константин Йованович през 1884 г.
Гравюра от 1885 г.


Сградата на Народното събрание, около 1890 г.

Булевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимкиБулевард Цар Освободител - Площад Народно събрание;
    Стара София в снимки
Сградата е достроявана два пъти - първият от тях е в края на 90-те години на 19 век.Булевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимкиБулевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимки


Сградата на Народното събрание, около 1910 г.
Второто разширение на сградата започва през 1925 г.


Фотография от 1926 година


Празничната украса на парламентарната сграда по случай сватбата на Цар Борис и Йоанна Савойска, 1930 г.
Покритата със снежни преспи сграда на Народното събрание, началото на 40-теАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!Откриване сесиите на Народното събрание


Откриване сесията на Народното събрание, 1890 г.
Отварянето на събранието е една от най-тържествените държавни церемонии в онази епоха.


Откриване сесията на Народното събрание, октомври 1898 г.
По утвърдена традиция сесията на събранието се открива от владетеля с т. нар. "тронно слово".


21 топовни гърмежа оповестяват тръгването на монарха от двореца към парламента, като по пътя между двете сгради е разположен военен шпалир.
Каляската на монарха се съпровожда от специален конвой от лейбгвардейската част.


На парадния вход на Народното събрание българският владетел се посреща от председателството на Парламента и от членовете на Министерския съвет


Откриване на Народното събрание, 1908 г.


Новопровъзгласеният цар Фердинанд пристига на откриването на първата редовна сесия на XIV Обикновено Народно събрание
след обявяването на българската Независимост, 1908 г.


Царицата също присъства на откриването на Парламента


Българските генерали и министри в очакване на царя.
Господата, облечени във фракове, са министър-председателят Александър Малинов и
министърът на външните работи и изповеданията Стефан Паприков.


Генералите в очакване пристигането на царя


Цар Фердинанд произнася тронното слово пред народните представители


Тронното слово на Цар Борис III, 1937 г.


Цар Борис III след откриване сесията на Народното събрание, 20-те години


Цар Борис III напуска сградата на Народното събрание след откриването на сесията, около 1930 г.


Дипломатическият корпус след откриване сесията на Народното събрание, 20-те години

Вътрешността на Народното събрание

Булевард Цар Освободител - вътрешността на Народното
     събрание; Стара София в снимки
Залата на новопостроената сграда, гравюра от 1885 г.


Залата с трибуната и царския престол, 1908 г.


Интериорът на Народното събрание, 1910 г.

Булевард Цар Освободител -
    вътрешността на Народното събрание; Стара София в снимки
Изглед около 1910 г.


Фотография на интериора, около 1910 г.


Изпепелената от пожар зала на Народното събрание, вероятно 20-те години


Министър-председателят Богдан Филов в Народното събрание.


Билет за допускане на посетители в галерията на Народното събрание, издаван от Началника на канцеларията, вероятно 20-те годиниАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!