Народното събрание
 

Булевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимки
Сградата на Народното събрание е построена от арх. Константин Йованович през 1884 г. Гравюра от 1885 г.


Сградата на Народното събрание, около 1890 г.

Булевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимкиБулевард Цар Освободител - Площад Народно събрание;
    Стара София в снимки
Сградата е достроявана два пъти - първият от тях е в края на 90-те години на 19 век.Булевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимкиБулевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимки


Сградата на Народното събрание, около 1910 г.Булевард Цар Освободител - Площад Народно събрание;
    Стара София в снимки
Второто разширение на сградата започва през 1925 г.


Фотография от 1926 година


Празничната украса на парламентарната сграда по случай сватбата на Цар Борис и Йоанна Савойска, 1930 г.

Булевард Цар
    Освободител - Площад Народно събрание; Стара София в снимки


Покритата със снежни преспи сграда на Народното събрание, началото на 40-те

Откриване сесиите на Народното събрание
Новопровъзгласеният цар Фердинанд пристига на откриването на първата редовна сесия на XIV Обикновено Народно събрание
след обявяването на българската Независимост, 1908 г.


Царицата също присъства на откриването на Парламента


Българските генерали и министри в очакване на царя.
Господата, облечени във фракове, са министър-председателят Александър Малинов и
министърът на външните работи и изповеданията Стефан Паприков.


Генералите в очакване пристигането на царя


Цар Борис Трети след откриване сесията на Народното събрание, 20-те години

Вътрешността на Народното събрание

Булевард Цар Освободител - вътрешността на Народното
     събрание; Стара София в снимки
Гравюра от 1885 г.

Булевард Цар Освободител -
    вътрешността на Народното събрание; Стара София в снимки
Изглед около 1910 г.


Фотография на интериора, около 1910 г.


Изпепелената от пожар зала на Народното събрание, вероятно 20-те години


Цар Фердинанд произнася тронното слово пред народните представители


Тронно слово на цар Борис, 1937 г.


Министър-председателят Богдан Филов в Народното събрание.