Народни носии от София и околността


Софийски носии - Стара София в снимки
Софиянец, гравюра ок. 1867 г.


Софиянка, гравюра ок. 1867 г.


Софиянка, гравюра ок. 1867 г.


Гравюра от 1881 г.

Група моми от Софийско
днесГрупа момчета - ученици

Софийски носии - Стара София в снимки

Софийски носии - Стара София в снимки

Софийски носии - Стара София в снимкиСофийски носии - Стара София в снимкиСофийски носии - Стара София в снимки

Софийски носии - Стара София в снимкиСофийски носии - Стара София в снимки

Софийски носии - Стара София в снимкиСофийски носии - Стара София в снимки

Софийски носии - Стара София в снимки


Вакарелки на чешмата

Софийски носии - Стара София в снимкиСофийски носии - Селски
          ергени в Софийско - Стара София в снимкиСофийски носии - Стара София в снимки


Отиване на чешмата


Софийски момиСофийски носии - Стара София в снимки

Софийски носии - Стара София в снимки


Дебърчани в София