Мавзолеят на Георги ДимитровНа 2 юли 1949 година умира Георги Димитров, на 3 юли ЦК на БКП взема решение да бъде изграден
специален мавзолей на пл. "9 септември", където да бъде положено тялото му


Мавзолеят в строеж, повече тук


Полагане тялото на Георги Димитров в новоизградения мавзолей, 10 юли 1949 г.


Преустроеният площад "9 септември", в който основен акцент вече е мавзолеят на Георги Димитров

Мавзолеят
Мавзолеят е построен за 6 дни през 1949 г. от арх. Георги Овчаров


Официалните лица приветстват манифестация, 50-те години


Ученици и пионери чакат на опашка, за да посетят сградата


Почетният караул пред мавзолея, 70-те години


Смяна на караула