КняжевоКняжево - Изглед от Княжево към Витоша - Стара София в
      снимки и пощенски картички
Изглед от Княжево към Витоша


Княжево - Изглед от Княжево към Витоша - Стара
        София в снимки и пощенски картички
Една от първите трамвайни линии в столицата води до Княжево, любимо място за отдих и туризъм на софиянци

Княжево -
    Трамваят пристига в Княжево - Стара София в снимки и пощенски
    картички
Трамваят пристига в Княжево


Княжево - Стара София в снимки и
    пощенски картички

Княжево - Стара София в снимки и пощенски картичкиВоенната школа

Княжево - Военната
    школа - Стара София в снимки и пощенски картички

Княжево - Военната школа - Стара София в
    снимки и пощенски картички


Княжево -
    Военната школа - Стара София в снимки и пощенски картички


Александровият мост