Първите илюстровани картички от София

Първите пощенски картички с изображения на София се появяват в навечерието на 20 век. Създадени по европейски образец и мода, тези илюстровани картички са част от милионите си събратя, които прелитат между безброй големи и малки градове във всички краища на тогавашния свят. В онази епоха те се превръщат в основно средство за общуване, за социален и професионален контакт и се утвърждават като един от малкото начини тогавашният човек да опознае света от разстояние, да притежава и показва гледки от най-различни точки на земното кълбо.

Развитието на печатарската техника все още не позволява илюстрованите картички да се отпечатват и тиражират на фотографски принцип. Това се прави по т. нар. литографски способ, т.е. изображението е творческа интерпретация с известни подобрения от страна на художниците. Ранните литографски картички на София най-често са отпечатвани по поръчка в Западна Европа от специализирани издателства, като изображенията са създавани по истински фотографии. Цветни и декоративно оформени, картичките комбинират по няколко мотива от града с подходящ поздравителен надпис. За разлика от днешната практика, тогава на гърба се е поставял единствено адресът на получателя, а съобщението на подателя, ако има такова, се е изписвало върху лицевата страна.

Имаме удоволствието да представим част от тези най-ранни илюстровани литографски картички на София, изпращани по света в последните години на 19 век.
Илюстрована картичка "Поздравления от София" с княжеския дворец и военни униформи, издадена в Цюрих в края на 19 век


Литографска картичка, изобразяваща царския дворец и паметника на Васил Левски - издадена в чужбина (Цюрих), пътувала през 1899 г.


 Илюстрована картичка "Поздрав из София" с Орлов мост, Славянска беседа, Александровския площад и паметника на Васил Левски,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов, изпратена през 1898 г.


  Илюстрована картичка "Поздрав из София" с гробницата на княз Александър I Батенберг, езерото в градината "Княз Борис"и народни носии,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов


  Илюстрована картичка "Поздрав из София" с катедралата "Св.Крал", Княжеския дворец, Руския паметник, Витошкия (Лъвовия) мост,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов,изпратена през 1899 г.


 Илюстрована картичка "Поздрав из София" с Народното събрание, Градската градина, Българската народна банка, джамията Баня Баши,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов, пътувала през 1898 г.


 Илюстрована картичка "Поздрав из София" с общ изглед на града и носии от областта,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов


Илюстрована картичка с Княжеския дворец, хотел "България" и Орловия мост


 Илюстрована картичка с изображения на Градската градина, Александровския площад и носии от околността -
издание на НП, пътувала през 1904 г.


Илюстрована картичка с изображения на Градската градина, хотел "България", Министерството на войната и носии от околността -
издание на НП, пътувала през 1899 г.


Илюстрована картичка с общ изглед към София и изображения на Народното събрание и Двореца - издание на НП


Илюстрована картичка с изображения от София, издание на NP с номер 201


Илюстрована картичка с изображения от София ("Свети Крал" и пасажът "Свети Никола"), издание на NP


Илюстрована картичка с изображения от София (Орлов мост, зимната пързалка и Борисовата градина), издание на NP


Илюстрована картичка с изображения на булевард "Княгиня Мария Луиза" и княз Фердинанд, издание на NP с номер 215


Илюстрована картичка "Gruss aus Sofia" с изображения на Княжеския дворец, катедралата "Свети Крал", паметника на Васил Левски
и обща панорама към града, издание на книжарница "Витоша"


Илюстрована картичка "Gruss aus Sofia" с изображения на Държавната печатница, храмът "Света София", Търговската улица,
Витошкия (Лъвов) мост и Руския паметник, издание на книжарница "Витоша"


Илюстрована картичка "Gruss aus Sofia" с изображения на Витошката улица (по-късно бул. "Мария Луиза"), мавзолея на княз Александър I Батенберг,
Цариградското шосе с Орловия мост и Народното събрание, издание на книжарница "Витоша", изпратена през 1900 г.


Илюстрована картичка "Поздрав от София" с изображения на Народното събрание, Градската градина с двореца и хотел "България",
джамията, Александровския площад и мъжката гимназия, изпратена през 1901 г.


Илюстрована картичка "Поздрав из София" с изображения на Военното училище, гробницата на княз Александър I Батенберг,
храма "Света София" и обща панорама към Витоша с улица "Раковски", издание на вестникопродавницата на Н. К. Кацков, Русе.
Изпратена е през 1899 г. от Милада Прошек, дъщеря на известния Богдан Прошек


Илюстрована картичка "Поздрав из София" с изображения на улица "Витоша" (по-късно булевард "Княгиня Мария Луиза"),
Докторския паметник, Народното събрание и катедралата "Св. Крал", издание на Н. К. Кацков, Русе


Илюстрована картичка "Поздрави от София" с изображения на Софийската гара, княжеския дворец и паметника на Васил Левски,
издание на вестникопродавницата на Н. К. Кацков, Русе


Илюстрована картичка "Поздрав от София" с изображения на Търговската улица, Цариградския мост (Орлов мост)
и Държавната печатница, издание на Н. К. Кацков, Русе


Илюстрована картичка "Gruss aus Sophia" с изображения на княжеския дворец, Лъвовия мост, село Княжево и обща панорама към града,
издание на международната книжарница на R. Hahn в София, изпратена през 1897 г. от двореца


Илюстрована картичка "Gruss aus Sophia", издание на международната книжарница на R. Hahn в София


Илюстрована картичка "Gruss aus Sophia" с изображения на катедралния храм "Свети Крал" и битови сцени от околностите на града -
селско хоро и живота в кръчмата, издание на международната книжарница на R. Hahn в София, изпратена през 1898 г.


Илюстрована картичка "Поздрав от София" с изображения на Народното събрание, улица "Търговска" и мавзолея на княз Александър I Батенберг,
отпечатана във Франкфурт за магазина на М. С. Екимин, изпратена през 1899 г.


Илюстрована картичка "Поздрав от София" с изображения на княжеския дворец, паметника на Васил Левски и Орловия мост,
отпечатана във Франкфурт за магазина на М. С. Екимин, изпратена през 1899 г.


Черно-бяла илюстрована картичка "Поздравление от София", изпратена през 1901 г.


Ранна литографска картичка с джамията и храма "Св. Крал", края на 19 векАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!Литографски албум "София" от края на 19 век

Сред литографските издания от края на 19-тото столетие особено място заема един от най-ранните илюстровани албуми с изгледи от българската столица. Разделен на 15 табла (едно от които двойно), представящи близо 50 отделни места и обекти в града, албумът изгражда подробна и представителна картина на тогавашна София. Палитрата от забележителности е изключително богата и включва сгради на държавността, паметници, военни обекти, храмове, индустриални сгради, частни здания, ключови улици и площади в града.

Албумът е издание на придворния фотограф Иван Карастоянов и носи неговия печат. По всяка вероятност, каквато е обичайната практика в онези години, то е поръчано и изработено в чужбина (някъде в германоезичната част на Европа). Тази хипотеза се доказва и от неточностите в изписването на българските описания. За подготовката на литографските изображения най-вероятно са използвани оригинални фотографии, дело на самия Карастоянов. Детайлите са реалистични и прецизни, а изображенията носят висока документална стойност.Предна корица на изданието


Въвеждаща двойна страница с панорами на града


Табло с акцент върху Народното събрание - общ изглед, сградата и вътрешността на парламента


Табло с Kняжеския палат, булевард "Стамболов" (Орлов мост и началото на днешния бул. "Цар Освободител"),
Докторския паметник и паметника на Васил Левски


Табло с Австрийския консулат, Мъжката гимназия, Държавната печатница, Градския съвет (общината) и Българската народна банка


Табло със софийската гара (лице и перони) и сградата на пощата на пл. "Гарибалди"


Табло с някои от храмовете на София - "Св. Крал" и "Св. Спас", католическата и протестантската църква


Табло с "Витошкия мост" (Лъвов мост) и изгледи от Градската градина


Табло с изгледи от улиците и площадите на София - Александровският площад, хотелът на братя Иванови
(днес пресечката на бул. "Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф") и ъгълът на улица "Леге" и бул. "Дондуков"


Табло с джамията Баня Баши, храмовете "Света София" и "Свети Георги" (Гюл джамия) и Витошката улицаТабло със сградата на Българското литературно дружество (БАН), Пиротската улица и салона "Славянска беседа"


Табло с изгледи от улиците на София - пресечката на бул. "Дондуков" с улица "Търговска",
пресечката на улиците "Търговска" и "Леге" и сградата на Министерството на вънкашните дела
на ъгъла на улиците "Гурко" и "Шести септември"


Табло с изгледи на военни обекти в София - Министерство на войната, Военният клуб (къщата с часовника) и Военното училище.
Включено е изображение и на Руския паметник (Александър II)


Табло с изгледи от казармите на София - Лейбгвардейските, Артилерийските и Витошките (Пехотните), както и изображение на Манежа Табло с изгледи - зданието на братя Иванови (пресечката на улиците "Гурко"и "Шести септември"),
сградата на братя Пипеви (улица "Леге"и "Съборна"), фабриката за спирт в Княжево и пивоварната в Павлово


Заключителното табло, представящо хотелите "България" и "Македония", Юнион клуб и изглед от село КняжевоАко нашата страница прави деня ви по-интересен, можете да ни подкрепите с дарение тук!