Литографски картички 


Пощенски картички
        от Стара СофияПощенски картички от Стара София

Пощенски картички от Стара СофияПощенски картички от Стара София