Първите илюстровани картички от София

Първите поздравителни картички с изображения на София се появяват в навечерието на 20 век. Създадени по европейски образец и мода тези илюстровани картички са част от милионите си събратя, които прелитат между безброй големи и малки градове във всички краища на тогавашния свят. В онази епоха те се превръщат в основно средство за общуване, за социален и професионален контакт и се утвърждават като един от малкото начини тогавашният човек да опознае света от разстояние, да притежава и показва гледки от най-различни точки на земното кълбо.

Развитието на печатарската техника все още не позволява илюстрованите картички да се отпечатват и тиражират на фотографски принцип. Това се прави по т. нар. литографски способ, т.е. изображението е творческа интерпретация с известни подобрения от страна на художниците. Ранните литографски картички на София най-често са отпечатвани по поръчка в Западна Европа от специализирани издателства, като изображенията са създавани по истински фотографии. Цветни и декоративно оформени, картичките комбинират по няколко мотива от града с подходящ поздравителен надпис. За разлика от днешната практика, тогава на гърба се е поставял единствено адресът на получателя, а съобщението на подателя, ако има такова, се е изписвало върху лицевата страна.

Имаме удоволствието да представим част от тези най-ранни илюстровани литографски картички на София, изпращани по света в последните години на 19 век.


Илюстрована картичка "Поздравления от София" с княжеския дворец и военни униформи, издадена в Цюрих в края на 19 век


 Илюстрована картичка "Поздрав из София" с Орлов мост, Славянска беседа, Александровския площад и паметникът на Васил Левски,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов, изпратена през 1898 г.


  Илюстрована картичка "Поздрав из София" с гробницата на княз Александър I Батенберг, езерото в градината "Княз Борис"и народни носии,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов


  Илюстрована картичка "Поздрав из София" с катедралата "Св.Крал", Княжеския дворец, Руския паметник, Витошкия (Лъвовия) мост,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов,изпратена през 1899 г.


 Илюстрована картичка "Поздрав из София" с Народното събрание, Градската градина, Българската народна банка, джамията Баня Баши,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов, пътувала през 1898 г.

Пощенски картички от Стара София
 Илюстрована картичка "Поздрав из София" с общ изглед на града и носии от областта,
издадена от Emil Pinkau в Лайпциг по фотографии на придворния фотограф Иван Карастоянов


Илюстрована картичка с Княжеския дворец, хотел "България" и Орловия мост

Пощенски картички
        от Стара София
Илюстрована картичка с изображения от София, издание на NP с номер 201


Илюстрована картичка с изображения на булевард "Мария Луиза" и княз Фердинанд, издание на NP с номер 215


Илюстрована картичка "Gruss aus Sofia" с изображения на Княжеския дворец, катедралата "Свети Крал", паметника на Васил Левски
и обща панорама към града, издание на книжарница "Витоша'


Илюстрована картичка "Gruss aus Sofia" с изображения на Държавната печатница, храмът "Света София", Търговската улица,
Витошкия (Лъвов) мост и Руския паметник, издание на книжарница "Витоша'


Илюстрована картичка "Gruss aus Sofia" с изображения на Витошката улица (по-късно бул. "Мария Луиза"), мавзолея на княз Александър I Батенберг,
Цариградското шосе с Орловия мост и Народното събрание, издание на книжарница "Витоша", изпратена през 1900 г.
Илюстрована картичка "Поздрав от София" с изображения на Народното събрание, Градската градина с двореца и хотел "България",
джамията, Александровския площад и мъжката гимназия, изпратена през 1901 г.


Илюстрована картичка "Поздрав из София" с изображения на Военното училище, гробницата на княз Александър I Батенберг,
храма "Света София" и обща панорама към Витоша с улица "Раковски", издание на вестникопродавницата на Н. К. Кацков, Русе.
Изпратена е през 1899 г. от Милада Прошек, дъщеря на известния Богдан Прошек


Илюстрована картичка "Поздрав из София" с изображения на улица "Витоша" (по-късно булевард "Мария Луиза"), Докторския паметник,
Народното събрание и катедралата "Св. Крал", издание на Н. К. Кацков, Русе.


Илюстрована картичка "Поздрави от София" с изображения на Софийската гара, княжеския дворец и паметника на Васил Левски,
издание на вестникопродавницата на Н. К. Кацков, Русе.


Илюстрована картичка "Gruss aus Sophia" с изображения на княжеския дворец, Лъвовия мост, село Княжево и обща панорама към града,
издание на международната книжарница на R. Hahn в София


Илюстрована картичка "Gruss aus Sophia" с изображения на катедралния храм "Свети Крал" и битови сцени от околностите на града -
селско хоро и живота в кръчмата, издание на международната книжарница на R. Hahn в София, изпратена през 1898 г.


Илюстрована картичка "Поздрав от София" с изображения на Народното събрание, улица "Търговска" и мавзолея на княз Александър I Батенберг,
отпечатана във Франкфурт за магазина на М. С. Екимин, изпратена през 1899 г.

Пощенски картички от Стара София
Илюстрована картичка "Поздрав от София" с изображения на княжеския дворец, паметника на Васил Левски и Орловия мост,
отпечатана във Франкфурт за магазина на М. С. Екимин


Черно-бяла илюстрована картичка "Поздравление от София", изпратена през 1901 г.