Царският дворец - външен изглед

 
Царският
    дворец
Гравюра от 1886 г., поглед към източната порта.


Гравюра от чуждестранния печат, средата на 80-те години, вляво се вижда караулното помещение

Царският дворец -
    Поглед от площад Александър - Стара София в снимки
Поглед към западната порта, началото на века. Вижда се и чугуненият фонтан.


Царският дворец, началото на века
повече за сградата тук

Царският дворец - Поглед от площад Александър - Стара
    София в снимки
Поглед от площад "Александър I"

Царският дворец -
    Поглед от площад Александър - Стара София в снимки
"Към двореца водеха две огромни железни врати, пред които денонощно стояха на пост двама войници. Вратата откъм площада
се считаше за парадна и се отваряше само за приемане на официални гости. Източната врата стоеше всякога отворена..."Царският дворец - Поглед
    от площад Александър - Стара София в снимки
Дворецът, 30-те години


Снимка от 30-те години

Царският дворец -
    Поглед от площад Александър - Стара София в снимки


Портата към площад "Александър I", охранявана от гвардейци


Немски войник при караула


Дворът с част от градинатаЦарският дворец - Двора с част от градината - Стара
    София в снимки


Фонтанът с озеленяването пред парадния вход на двореца


ЗнаметоЦарският дворец - Поглед от бул. Цар
    Освободител, в дъното - площад Александър и ул. Търговска -
    Стара София в снимки
Поглед от бул. "Цар Освободител" към източната порта на Двореца

Царският дворец - Поглед от бул. Цар
    Освободител, в дъното - площад Александър и ул. Търговска -
    Стара София в снимки

Царският дворец - Поглед от бул. Цар
    Освободител, в дъното - площад Александър и ул. Търговска -
    Стара София в снимки


Източната порта и караулът пред нея, около 1910 г.
Източната порта, 1941 г.


Смяна на караула, началото на 40-те години
Караулното помещение към Двореца


Дворцовият караул, декември 1933 г.