Българска народна банкаПоглед от сградата на дружество "Балкан" към бул. "Александър" и Градската градина, на преден план мястото на бъдещата БНБ, около 1930 г.


Празното място, на което ще бъде изградена БНБ, края на 20-те години


БНБ все още липсва, около 1930 г.


БНБ e построена в периода 1934-1939 г. по проект на архитектите Васильов и ЦоловБългарската народна банка откъм "Съборна" преди завършването на строежа, поглед от улица "Леге" - края на 30-те години


Завършената сграда, началото на 40-те години


Поглед към Българска народна банка, вляво - бул. "Александър I"


Сградата на Българската народна банка, украсена със знамената на страните от Тристранния пакт


Сградата на БНБ в края на 50-те години


Поглед от покрива на БНБ по протежение на булеварда, около 1940 г.


Сградата на БНБ, поглед от пресечката с ул. "Съборна", 40-те години


Гърба на банката откъм "Съборна", снимка от 1941 г.


Вътрешността на БНБ
Банката днес